Worldskills_Italy_2018_300dpi.jpg

WorldSkills Italy 2018 - Bozen

20. - 22. September 2018 - Messe Bozen