LVH_Logo_Landesmeisterschaft_2020_Worldskills_Italy.jpg

WorldSkills Italy 2020 - Bolzano

01 - 03 ottobre 2020 - Fiera Bolzano